A Morgenröte (Hajnalpír) német nemzetiségi énekkar „elődei” 1927-ben alapították dalárdájukat , majd 1991-ben Böhm András és Hartner Mátyás „újraélesztették” a kórust olyan célzattal, hogy megőrizzék és tovább ápolják, továbbadják a német népdalkincset az utókor számára.

Az énekkar egyesületének 28 tagja van, többnyire ágfalviak, környékbeliek, illetve a szomszédos Schattendorf (Somfalva) és Baumgarten (Sopronkertes) községből is vannak kórustagjaik.

A Morgenröte Énekkar repertoárján a helyi gyűjtésű népdalok mellett magyarországi német nemzetiségi népdalok és a környező ausztriai vidékek dalai is szerepelnek.

„Dalainkat többnyire a helyi nyelvjárásban énekeljük, melyekhez nem mindig van kottaanyag, csak szöveg. Valaki ismeri, hozza a dallamot, s mi megtanuljuk. A kórustagok között kevés a kottát ismerő ember, többnyire hallás után teszik a dalokat magukévá” – írják magukról.

Az énekkar népviselete az eredeti ágfalvi népviselet mintájára varródott, büszkén viselik minden fellépésükön. Többnyire a környéken, a megyében, a szomszédos Ausztriában hallhatóak, de a kórus minden meghívást örömmel fogad.

Hol és mikor hallhatóak?

Július 6. 17:30 – Evangélikus templom előtti tér

Mit énekelnek?
  • A helyi és a magyarországi németség dalait, osztrák vidékek népdalait.