A Csornai Bárdos Kórus alapító karnagyát, Nagy Kálmánt éppen 60 éve, 1959-ben bízta meg a városvezetés a kórusszervezés munkájával. A kórus feladata elsősorban a városi ünnepségeken való szereplés volt, jellegének megfelelő igényes műsorral. A célok között szerepelt továbbá kórustalálkozók szervezése, azokon való részvétel, valamint együttműködés a város társművészeti csoportjaival.

A feladatok a kórus művészi fejlődésével párhuzamosan bővültek, nagyobb tervek, célok is megvalósulhattak. Minősített kórusként 15 alkalommal szerepelhettek a Magyar Rádió Kóruspódium adásában. Az országhatárokon túlra, Ausztriába, Felvidékre, Erdélybe, Kárpátaljára és Hollandiába is eljutott a kórus. 1988-ban Bárdos Lajos zeneszerző, zenepedagógus nevét vette fel az énekkar.

Nagy Kálmán karnagy az 1996-os évben búcsúzott el kórusától. A jelenlegi karnagy, Horváth József 2007 óta vezeti az együttest. A Csornai Bárdos Kórus 2010-ben, a Győrben megrendezett Éneklő Magyarország Kórusminősítésen arany fokozatot ért el. 2016-ban Csorna Város Képviselőtestülete a „Pro Csorna Emlékérmet” adományozta a kórusnak.

Az együttes, mely szívesen tesz eleget egyházi és világi felkéréseknek, jelenleg is elsődleges feladatának tekinti a városi ünnepségeken való részvételt, a kórustalálkozók, önálló hangversenyek szervezését, ezen keresztül a klasszikus zenei kóruskultúra népszerűsítését.

Hol és mikor hallhatóak?

Július 6. 14:00 – Kecske-templom

Július 6. 17:00 – Fő tér

Mit énekelnek a templomi koncertjükön?
  • Josquin des Prez: Ave vera virginitas
  • Giovanni Pierluigi da Palestrina: Jesu, rex admirabilis
  • Johann Sebastian Bach: Már nyugosznak a völgyek
  • Kopasz Aurél: De profundis
  • Ludwig Ernst Gebhardi: Szent István dicsérete
  • Halmos László: Minden földek