A Bánfalvi Kórus 1999-ben alakult azzal a céllal, hogy Bánfalva közösségi életét színesítse, ezen belül is a zenei kulturális német nemzetiségi hagyományokat felelevenítse, ápolja, feldolgozza. Elsősorban a helyi rendezvények zenei feladatait vállalja fel, de természetesen a kulturális élet számos területén vállalja a szereplést, megmérettetést.

A kórus évente általában 28-30 felkérésnek tesz eleget, Sopron határain belül és kívül egyaránt. Repertoárjukon bánfalvi német nyelvű dalok mellett a magyar dalkincset sem hanyagolják el. Az egyházi rendezvényeket is gyakran színesíti énekük, éppúgy, mint a városi Hősök napi megemlékezéseket vagy a Bad Wimpfen-i baráti esteket. A Nemzetiségi Kórusok Országos Minősítő Versenyén ezüst, majd azt követően arany minősítő fokozatot kaptak. Sopron város 2015. december 14-én „Civitas Fidelissima” díjjal jutalmazta tevékenységüket.

Fontos feladatuknak, örömteli kötelességüknek érzik, hogy megőrizzék, megtanulják azokat a népdalokat, amelyeket Bánfalva – Wandorf – lakosai hajdan énekeltek. Hiszik, hogy a népzene a nép lelke. A népdalok példái annak, miként lehet a legkisebb formában, legszerényebb eszközökkel valamely gondolatot a legtökéletesebben kifejezni.

Hol és mikor hallhatóak?

Július 6. 16:30 – Evangélikus templom előtti tér

Mit énekelnek?

A bánfalvi németek dalait